โปรเน็ตบ้านทรู อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว

โปรเน็ตบ้านทรู เน็ตอย่างเดียว
ความเร็ว 300/300 mbps
ราคา 499 บาท

โปรเน็ตบ้านทรู เน็ตอย่างเดียว
ความเร็ว 500/500 mbps
ราคา 499 บาท

โปรเน็ตบ้านทรู เน็ตอย่างเดียว
ความเร็ว 500/500 mbps
ราคา 599 บาท

โปรเน็ตบ้านทรู เน็ตอย่างเดียว
ความเร็ว 1000/500 mbps
ราคา 699 บาท

โปรเน็ตบ้านทรู เน็ตอย่างเดียว
ความเร็ว 1000/1000 mbps
ราคา 1,199 บาท